Rukomet za djevojčice - slika rukometne utakmice

Slika je skinuta sa googlea pa zahvaljujemo autorima na njihovom radu na promociji sporta za mlade.