Poluzavršno natjecanje skupine „Jug“ – futsal 5. i 6. razredi osnovnih škola (m)

Informacije o poluzavršnom natjecanju skupine “Jug” u futsalu za 5. i 6. razrede osnovnih škola skinite sa poveznice koja slijedi u nastavku:

poluzavrsno-natjecanje-skupine-jug-u-futsalu-za-5-i-6-razrede