Učenici-ce koji sudjeluju u natjecanjima školskih sportskih društava svojih  škola, trebaju biti fizički i psihički sposobni i pripremljeni za isto. Odluku o sposobnosti sudjelovanja u natjecanjima donosi roditelj, voditelj ekipe, odnosno škola.

Sudionici sportskih natjecanja sudjeluju u istim dragovoljno i uz pristanak roditelja, te nisu posebno i dodatno osigurani kod osiguravajućih društava. Organizator školskih sportskih natjecanja ne preuzima odgovornost za moguće ozljede sudionika prije, za i nakon natjecanja.

Uz ovu suglasnost, potrebno je donijeti i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti djeteta za sportsko natjecanje.

Suglasnost možete skinuti ovdje > suglasnost-roditelja