Zapisnik sa sastanka Koordinacije skupine JUG

Sastanak Koordinacije skupine JUG, održan je dana 13. listopada 2017. godine u Šibeniku s početkom u 12.00 sati. Zapisnik sa sastanka skinite sa linka koji slijedi u nastavku: zapisnik-s-koordinacije-skupine-jug-sibenik.