poluzavršno natjecanje u šahuskupine jug za osnovne škole