Gabrijela Šimić

PROFESOR
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI – KNIN

Gabrijela Šimić

01

ŠETNJA UZ BUTUŽNICU

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Šetnja uz rijeku Butužnicu

Razred koji je uključen u projekt: 7. b

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 13.11. 2020. Staze uz rijeku Butužnicu.

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Rijeka Butužnica krije razne staze za prekrasne šetnj. Mi smo se odlućili napraviti krug i proći preko 2 najveća mosta. Krenuli smo od škole prema gradu, prešli most koji se nalazi na izlazu iz grada te se vratili prema školi drugim putem.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt Šetnja uz Butužnicu 7.b u Kninu - 01.
Projekt Šetnja uz Butužnicu 7.b u Kninu - 02.
Projekt Šetnja uz Butužnicu 7.b u Kninu - 03.

02

NORDIJSKO HODANJE

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Nordijsko hodanje

Razred koji je uključen u projekt: 2. b, 4. a, 7. a, 7. b, 5. b, 6. b

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 28.11. 2020, 30. 11. 2020., 02.12.2020., 04.15.2020.

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Učenike sam prvo naučila kako pravilno izmjeriti visinu štapova i kako štapove pravilno koristiti. Objasnila sam im razlike običnog hodanja i nordijskog hodanja. Odradili smo metodiku. Nakon što su usvojili pravilno hodanje sa štapovima smo napravili poligon.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Nordijsko hodanje 5. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 01.
Nordijsko hodanje 5. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 02.
Nordijsko hodanje 5. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 03.
Nordijsko hodanje 6. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 01.
Nordijsko hodanje 6. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 02.
Nordijsko hodanje 6. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 03.
Nordijsko hodanje 7. a O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 01.
Nordijsko hodanje 7. a O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 02.
Nordijsko hodanje 7. a O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 03.
Nordijsko hodanje Knin kolaž - 01
Nordijsko hodanje Knin kolaž - 02
Nordijsko hodanje Knin kolaž - 03
Nordijsko hodanje 4. a O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 01.
Nordijsko hodanje 4. a O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 02.
Nordijsko hodanje 2. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 01.

03

I JA ŽELIM BITI FIT

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: I ja želim biti fit

Razred koji je uključen u projekt: 8.a, 8. b

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 23. i 25. 11. 2020. Knin, Dvorana OŠ Domovinske zahvalnosti

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Učenike sam prvo naučila kako pravilno izmjeriti visinu štapova i kako štapove pravilno koristiti. Objasnila sam im razlike običnog hodanja i nordijskog hodanja. Odradili smo metodiku. Nakon što su usvojili pravilno hodanje sa štapovima smo napravili poligon.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt I ja želim biti fit 8. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 01.
Projekt I ja želim biti fit 8. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 02.
Projekt I ja želim biti fit 8. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 03.
Projekt I ja želim biti fit 8. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 04.
Projekt I ja želim biti fit 8. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 05.
Projekt I ja želim biti fit 8. b O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 06.
Projekt I ja želim biti fit 8. a O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 01.
Projekt I ja želim biti fit 8. a O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 02.
Projekt I ja želim biti fit 8. a O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 03.

04

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Tabata

Razred koji je uključen u projekt: 4. a5. b,6. a, 7. a

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 23. i 25. 11. 2020. Knin, Dvorana OŠ Domovinske zahvalnosti

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Učenici su dobili detaljne upute što je tabata. Odradili su trening za cijelo tijelo te se nakon toga istegnuli. Pridržavali smo se svih epidemioloških mjera.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt tabata 5. b O.Š. Domovinske  zahvalnosti u Kninu - 01.
Projekt tabata 5. b O.Š. Domovinske  zahvalnosti u Kninu - 02.
Projekt tabata 6. b O.Š. Domovinske  zahvalnosti u Kninu - 01.
Projekt tabata 6. b O.Š. Domovinske  zahvalnosti u Kninu - 02.
Projekt tabata 4. a O.Š. Domovinske  zahvalnosti u Kninu - 01.
Projekt tabata 4. a O.Š. Domovinske  zahvalnosti u Kninu - 02.

05

POLIGONI SREĆE I SPRETNOSTI

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Poligon sreće i Poligon spretnosti

Razred koji je uključen u projekt: 5. a i 6. a

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 28.11. i 08. 12. 2020., Knin, Dvorana OŠ Domovinske zahvalnosti

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Sastavila sam poligon sa raznim elementima koji mogu svi raditi pazeći pri tome na sve epidemiološke mjere. Učenici su prije natjecanja prošli poligon tri puta. Imali su 3 pokušaja kada smo mjerili vrijeme, na kraju smo proglasili tri najbrža dječaka i djevojčice.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Poligon sreće 6. a u Kninu, OŠ Domovinske zahvalnosti - 01.
Poligon spretnosti 5. a u Kninu, OŠ Domovinske zahvalnosti - 01.
Poligon sreće 6. a u Kninu, OŠ Domovinske zahvalnosti - 02.

06

PLES TIK-TOK

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Ples Tik-Tok

Razred koji je uključen u projekt: 5. a

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 20.11. 2020., Knin, Dvorana OŠ Domovinske zahvalnosti

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Ideja za ovaj projekt dolazi od djece. Plesali smo razne plesove sa Tik-Toka. Ja sam s njima odradila jedan ples, naučila ih korake na pjesmu koja je danas hit i u svijetu svi rade taj izazov (plesni izazov) pa smo tako i mi. Oni su sudjelovali u plesnim koracima sa te popularne društvene mreže. Odlučili smo da ćemo i dalje na TZK nastaviti uvodit nove plesne korake.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt Tik-Tok Ples 5.a u Kninu, O.Š. Domovinske zahvalnosti - 01.
Projekt Tik-Tok Ples 5.a u Kninu, O.Š. Domovinske zahvalnosti - 02.
Projekt Tik-Tok Ples 5.a u Kninu, O.Š. Domovinske zahvalnosti - 03.

07

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Aerobik

Razred koji je uključen u projekt: 6. b

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 27.11. 2020., Knin, Dvorana OŠ Domovinske zahvalnosti

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Odradili smo zagrijavanje kroz osnovne korake aerobika, nakon zagrijavanja smo radili koreografiju aerobika i vježbe snage i istezanja za cijelo tijelo. Pazili smo na sve epidemiološke mjere, strunjače koje su djeca koristila su se nakon korištenja dezinficirale.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt aerobik 6. b u Kninu, OŠ Domovinske zahvalnosti - 01.
Projekt aerobik 6. b u Kninu, OŠ Domovinske zahvalnosti - 02.

08

UPOZNAJEM SVOJ GRAD

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Upoznajem svoj grad

Razred koji je uključen u projekt: 5. b

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 07.11. 2020. Knin

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Prošli smo gradom Kninom i vidjeli dio njegovih znamenitosti. Grad Knin sadrži puno toga što se treba vidjeti tako da imamo još planova za obilazak.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt Upoznajem svoj grad 5. b O.Š. Domovinske zahvalnosti u Kninu - zaglavlje.

09

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Šetnja

Razred koji je uključen u projekt: 6. a, 6. b,7. a, 8.a

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 07.11., 09.11., 11.11., 14.11.  2020. Knin i okolica

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Cilj ovih šetnji bio je preći određenu kilometražu s našom djecom i upoznavanje Knina i okolice. Neke od šetnji vodile su nas od izvora rijeke Krke do njenog spoja s rijekom Butužnicom.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt Šetnja 8. a u Kninu, O.Š. Domovinske zahvalosti - 01.
Projekt Šetnja 8. a u Kninu, O.Š. Domovinske zahvalosti - 02.
Projekt Šetnja 7. a u Kninu, O.Š. Domovinske zahvalosti - 01.
Slika 6. b u šetnji Kninom.
Slika 6. a u šetnji Kninom.
Mapa šetnje 6. b kod Knina.

10

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Rolanje

Razred koji je uključen u projekt: učenici od 5. do 8. razreda

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: svaki dan, dvorana O.Š. Domovinske zahvalnosti 

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Projekt Rolanje za sve je zamišljen da svi nauče rolati ili se bar oslobode straha od rola. Učenici su prošli malu školu rolanja kroz razne poligone. Nakon par sati rolanja smo postavili svima isti poligon, oni učenici koji su htjeli sudjelovati na natjecanju tko je najbrži su poligon radili na vrijeme.Djeca su bila oduševljna i jedva čekaju da ponovimo rolanje u dvorani.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt rolanja u O.Š. Domovinske zahvalnosti u Kninu - 01.
Projekt rolanja u O.Š. Domovinske zahvalnosti u Kninu - 02.

11

DRUŠTVENE IGRE

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: 3D Društvene igre

Razred koji je uključen u projekt: 5. a

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 21.11. 2020. dvorana i hol škole

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: 3D Društvene igre smo odradili u sportskoj dvorani naše škole. U dvorani smo nakon kratkog zagrijavanja kroz razne vježbe odradili igru križić kružić, od obruča smo napravili polja za igru, koristili smo kapice u 2 različite boje (crvena i žuta), svako dijete je imalo svoju kapicu, držali smo se epidemioloških mjera. Druga igra koju smo igrali je Čovječe ne ljuti se, polje ove igre imamo u holu škole. Kockicu sam ja bacala.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt Društvene igre u O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 01.
Projekt Društvene igre u O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 02.
Projekt Društvene igre u O.Š. Domovinske zahvalnosti Knin - 03.

12

ČAROBNA VIJAĆA

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Čarobna vijaća

Razred koji je uključen u projekt: 5. b

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 11.12. 2020. dvorana škole

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Učenici su nakon zagrijavanja dobili vijaću. Svako dijete je imalo svoju vijaću. Preskakali su na razne načine, Preskakanje sa međuposkokom, bez međuposkoka, na desnoj nozi, lijevoj, osmice, unatrag, koračanje kroz vijaću u čučnju i sl.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt Čarobna vijaća 5. b O.Š. Domovinske zahvalnosti u Kninu - 01.
Projekt Čarobna vijaća 5. b O.Š. Domovinske zahvalnosti u Kninu - 02.
Projekt Čarobna vijaća 5. b O.Š. Domovinske zahvalnosti u Kninu - 03.

13

DVOBOJ U PLESU

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Dvoboj u plesu

Razred koji je uključen u projekt: 6. a

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 07.12. 2020. dvorana škole

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Na ovom projektu smo se zabavili. Djeca su se podijelila u grupe, sami su birali pjesme i izazivali ostale grupe na ples. Cilj je bio tko će biti najmaštovitiji u smišljanju plesnih koraka.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt Dvoboj u plesu 6.a o.š. Domovinske uahvalnosti u Kninu - 01.
Projekt Dvoboj u plesu 6.a o.š. Domovinske uahvalnosti u Kninu - 02.
Projekt Dvoboj u plesu 6.a o.š. Domovinske uahvalnosti u Kninu - 03.

14

MALI VJEŽBAĆI

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Mali vježbaći

Razred koji je uključen u projekt: 5. b

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 05.12. 2020. dvorana škole

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Zagrijavanje kroz plesove koje smo već prije radili na satu TZK, odradili smo vježbe snage Tabata HIIt, naravno prilagođeno uzrastu i poštivajući sve epidemiološke mjere.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt Mali vježbaći 5.b O.Š. Domovinske zahvalnosti u Kninu - 01.
Projekt Mali vježbaći 5.b O.Š. Domovinske zahvalnosti u Kninu - 02.
Projekt Mali vježbaći 5.b O.Š. Domovinske zahvalnosti u Kninu - zaglavlje.

15

NINJA RATNICI

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Ninja ratnici

Razred koji je uključen u projekt: 2. b

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 11.12. 2020. u 13 sati, dvorana škole

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: Učenici su se zagrijali kroz razne zadatke tijekom trčanja, napravili smo razne poligone i zajedno sastavili jedan na kojem smo mjerili vrijeme i dobili naspretnijeg ninja ratnika i ninja ratnicu.


Način prezentacije projekta u javnosti: fotografije, web stranica SŠSD ŠKŽ

Projekt Ninja ratnici 2.b O.Š. Domovinske zahvalnosti u Kninu - 01.
Projekt Ninja ratnici 2.b O.Š. Domovinske zahvalnosti u Kninu - 02.
Projekt Ninja ratnici 2.b O.Š. Domovinske zahvalnosti u Kninu - 03.

16

BOŽIĆNI FITNES

Opisno izvješće o provedbi projekta
Podaci o provoditelju

Naziv škole: Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Ime i prezime nastavnika TZK provoditelja projekta: Gabrijela Šimić

Podaci o projektu

Naziv projekta: Božićni fitnes

Razred koji je uključen u projekt: 5. a

Vrijeme i mjesto provedbe projekta: 04.12. 2020. u 18:45, dvorana škole

Kratak opis provedbe projekta

Opis projekta: U dvorani smo ugasili rasvjetu i upalili lampice, napravili zagrijavanje na božićne pjesme, odradili smo razne vježbe za jačanje i na kraju treninga istezanje mišića. Djeca su bila zadovoljna.Pazili smo na sve epidemiološke mjere.


Način prezentacije projekta u javnosti: web stranica SŠSD ŠKŽ