Tehnička srednja škola Šibenik

logo_sssd_skz_300px_4

Savez školskih športskih društava Šibensko-kninske županije

OŠ Meterize,Šibenik

Osnovna škola Vidici,Šibenik

VIŠE INFORMACIJA:

MARGIT VRBIČIĆ, predsjednica i koordinator za osnovne škole
Mobilni telefon: 098 971 9275
E-mail: savez1999@gmail.com

IRENA RUPIĆ PIETRI, koordinator za srednje škole
Mobilni telefon: 091 312 7301
E-mail: irpietri@gmail.com

ANITA DONĐIVIĆ, tajnik,
Mobilni telefon: 098 170 14 93
E-mail: dondivica@gmail.com