Šah – obavijest o natjecanju za djećake osnovnih škola – 2018-19

Obavijest o natjecanju skinite s poveznice u nastavku: sah-djecaci.os-2018-19